HOME HOME > 그룹홈 > 아이꿈터 소식

제 목
  "씩씩하고 시크한 00의 생일잔치!"
작성자
  관리자  
작성일
  2019년 04월 20일 00:02                                                                                                 조회수 : 198

2019년 4월 19일
아이꿈터 보호아동 00이의 생일파티를 하는데 오늘 입소한 아동 2명이 함께 참여를 하였다.
2년만에 생일파티를 하게 되었는데 새로운 친구들이랑 함께 할 수 있어서 행복하다고 하였다.

작성자 IP : 106.240.21.221

     


개인정보취급방침 오시는 길